Servis JURA kávovaru

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 

Registrujete dáku zmenu na vašom JURA kávovare?

Môžete si prečátať odpoveda na nasledovné najčastejšie kladené otázky a ak na váš problém nenájdete kvalifikovanú odpoveď, tak nám zatelefonujte - 0800500456 - sme tu pre vás v pracovných dňoch od 08:30h. 

Káva vyteká z trysiek len po kvapkách a príprava kávy preto trvá veľmi dlho. Prečo je to tak?


To sa môže stať, ak je nastavenie mletia príliš jemné pre kávu, ktorú používate. Nastavte prosím stupeň mletia hrubšie. Ako to funguje, zistíte v návode na obsluhu vášho zariadenia.

Dôležité: Stupeň mletia upravujte iba pri bežiacom mlynčeku, inak môže dôjsť k mechanickému poškodeniu.

Ak plníte mletú kávu cez násypku na mletú kávu, uistite sa, že táto nie je pomletá príliš jemne.

Príčina môže byť aj v upchatej výtokovej triske. Skúste špinu v nej uvoľniť tenkou kancelárskou spinkou a následne vykonajte aj čistenie kávových ciest originálnou tabletkou JURA..

Mlieko už nie je napenené, iba horúce. Čo môžem urobiť?


Vyčistite napeňovač na cappuccino, ako je popísané v návode na údržbu kávovaru. Mliečne trisky bývajú často zanesené mliečnym tukom.

Je normálne, že po každej šálke kávy stečie voda do odkvapkávacej misky?


Áno, po každej uvarení kávy sa zvyšková voda z kávovej usadeniny vypustí cez špeciálny ventil do odkvapkávacej misky. Pokiaľ však zaznamenáte znížený objem zvoleného kávového nápoja (bez prestavenia objemu vody v programe) a zvýšené množstvo horúcej vody v odkvapávacej miske, je predpoklad, že tento špeciálny ventil (drenážny ventil) je netesný alebo nefunkčný. V takom prípade kontaktujte Zákaznícky servis  - alebo volajte na účet servisu 0800500456 .

Dotykový displej nereaguje alebo reaguje automaticky?


Dôkladne vyčistite dotykový displej čistiacim prostriedkom na sklo alebo čistou vodou a mäkkou handričkou. Potom ho vyleštite suchou mäkkou handričkou. 

Prečo zariadenie zobrazuje požiadavku na odstránenie vodného kameňa, aj keď je v nádržke na vodu filtračná vložka CLARIS?

Pre zariadenia s filtrom CLARIS Smart:

Skontrolujte, či je v nádržke na vodu správna filtračná vložka. Ak je v nádržke na vodu filtračná vložka CLARIS White alebo CLARIS Blue, zariadenie ju nerozpozná a zostane v režime odstraňovania vodného kameňa. Vymeňte filter za filtračnú vložku CLARIS Smart.
Ak napriek výzve na displeji filter nevymeníte, kávovar sa prepne do režimu odvápňovania. V tomto režime počíta pretečené litre a musí sa odvápniť najneskôr po 200 litroch v závislosti od nastavenia tvrdosti vody.

Pre zariadenia s filtračnou vložkou CLARIS White alebo CLARIS Blue:

Zariadenie je v režime odstraňovania vodného kameňa. Pravdepodobne bola fitračná vložka do nádržky len vložená, bez jej aktivácie. Naprogramujte vloženie filtra. Ako to funguje, zistíte v návode na obsluhu vášho zariadenia.

Mlynček zomelie kávu, ale kávovar nápoj nepripraví?


Skontrolujte, či sa po ukončení cyklu prípravy v nádržke na kávový odpad nachádza suchá pomletá káva. Ak áno, môže byť problém v drenážnom ventile, motore drenážneho ventila, alebo v elektronike. V takom prípade kontaktujte Zákaznícky servis  - alebo volajte na účet servisu 0800500456 . Ak sa v nádržke na kávový odpad suchá káva nenachádza, môže byť problém v upchatej kávovej ceste. Vykonajte čistenie kávových ciest originálnou tabletkou JURA