VIBRAČNÉ ČERPADLO

Kávovary Jura sú známe svojou vysokou kvalitou a inovatívnymi funkciami. Vibračné čerpadlo je jednou z dôležitých súčastí týchto kávovarov a zohráva kľúčovú úlohu pri príprave espressa a ďalších kávových nápojov.
Vibračné čerpadlo v Jura kávovaroch je zodpovedné za čerpanie vody cez filter Claris z nádržky a jej následné tlačenie do bojlera, vodných ciest a do luhovacej jednotky, v ktorej zohriata voda prichádza do styku s mletou kávou. Proces styku zohriatej vody s mleteou kávou sa nazýva extrakcia a je nevyhnutný na vytvorenie chutného a aromatického nápoja.
Princíp fungovania vibrančého čerpadla v Jura kávovaroch je nasledujúci:
Vibračné čerpadlo s elektromagnetom je špecifický typ čerpadla, ktoré využíva princíp elektromagnetického mechanizmu. Pri použití elektromagnetu je čerpadlo schopné generovať pulzujúci pohyb, ktorý vytvára podtlak alebo tlak na prečerpanie tekutiny.
Elektromagnet:
Čerpadlo obsahuje elektromagnet, ktorý je tvorený cievkou (vinutím) a feromagnetickým jadrom. Cievka je pripojená k elektrickému zdroju 230V s frekvenciou 50 Hz a generuje magnetické pole.
Pohyblivý piest a membrána:
V tele čerpadla je umiestnený pohyblivý piest a membrána, ktorá oddeľuje saciu a tlačnú časť.
Pohyb piestu:
Pri privedení elektrického prúdu na cievku elektromagnetu vzniká magnetické pole, ktoré pôsobí na feromagnetické jadro. To zase pôsobí na piest, ktorý začne pulzovať hore a dole. Pohyb piestu spôsobuje striedavé zmenšovanie a zväčšovanie objemu v sacej časti čerpadla.
Nasávanie a prečerpávanie tekutiny:
Pri pohybe piestu nahor sa objem sacej časti zväčšuje a vytvára podtlak, ktorý umožňuje nasávanie tekutiny cez sací ventil do čerpadla. Pri pohybe piestu dole sa objem tlačnej časti zväčšuje a tekutina je vytláčaná cez tlačný ventil von z čerpadla.
Tento pulzujúci pohyb piestu generuje prúd tekutiny a umožňuje jej prečerpanie do luhovacej jednotky v ktorej zohriata voda prechádza mletiu kávou a extrahuje jej chute a arómu.
 
jura_cerpadlo